Technische Handelsonderneming Nederland b.v.
disclaimer | privacy statement | language:    Nederlands   English   Francais  
Technische Handelsonderneming Nederland b.v.

Postbus 390
7500 AJ Enschede
T. +31 (0)53 432 34 46
F. +31 (0)53 430 71 58
Technische Handelsonderneming Nederland b.v.

Postbus 390
7500 AJ Enschede
T. +31 (0)53 432 34 46
F. +31 (0)53 430 71 58
E. info@thn.nl

Kantoor:
H. ter Kuilestraat 30
7547 BD Enschede

Vrijwaring


Algemeen

Deze THN website is een officiële website van de Technische Handelsonderneming Nederland B.V., verder te noemen 'THN'.

Informatie

Hoewel deze website met grote zorg is opgesteld en is gecontroleerd op juistheid van informatie kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. De THN aanvaard in geen geval aanspakelijkheid voor directe en/of indirecte schade welke onstaat door gebruikmaking het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie. De door de THN in welke vorm dan ook versterkte adviezen zijn indicatief en vormen geen grond voor aanspraken met betrekking tot werking van de geleverde producten.

Copyright THN

Copyright © Technische Handelsonderneming Nederland B.V. 2021. Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, foto's, beelden, geluiden, software en andere materialen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de Technische Handelsonderneming Nederland B.V. (of in beheer met toestemming van de rechthebbende).

Intellectueel eigendom

De THN behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo´s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de THN of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Informatie van derden

Deze website kan (hyper)links of verwijzingen van en naar andere externe websites bevatten die niet onder controle staan van de THN. Het gebruik van dergelijke (hyper)links is volledig voor eigen risico. De THN aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Toepasselijk recht

Op deze website en disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met het Nederlands recht. Alle geschillen, met betrekking tot deze website of Disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

De THN behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.


© Copyright 2021 Technische Handelsonderneming Nederland b.v.